Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 12. 3. do 19. 3. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
12. 3. 2023
3. NEDĚLE POSTNÍ
10.30na poděkování Pánu Bohu za pomoc a ochranu po úrazu
PONDĚLÍ
13. 3. 2023
(Výroční den zvolení papeže Františka)
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za otce převora Vojtěcha Málka
ÚTERÝ
14. 3. 2023
po 3. neděli postní
18.00za biskupy, kněze, Svatého otce a jejich zdraví
STŘEDA
15. 3. 2023
po 3. neděli postní
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
16. 3. 2023
po 3. neděli postní
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za rodinu Hejlovu a Kupkovu
PÁTEK
17. 3. 2023
po 3. neděli postní (sv. Patrik)
14.00na poděkování Pánu Bohu za 65 let života s prosbou za dar zdraví a za živou a zemřelou rodinu Kambovu
SOBOTA
18. 3. 2023
po 3. neděli postní (sv. Cyril
17.30pobožnost křížové cesty
18.00s nedělní platností
za Marii a Josefa Ondráčkovy, jejich rodiče, dcery, vnuka Josefa s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
NEDĚLE
19. 3. 2023
4. NEDĚLE POSTNÍ – Laetare (Radostná)
10.30s latinským ordinariem této neděle za Vlastimila Širůčka a rodinu Peterovu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 12. 3. do 19. 3. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
12. 3. 2023
3. NEDĚLE POSTNÍ
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00za paní Marii Janíkovou
PONDĚLÍ
13. 3. 2023
(Výroční den zvolení papeže Františka)
  
ÚTERÝ
14. 3. 2023
  
STŘEDA
15. 3. 2023
po 3. neděli postní
10.00CSS za manžela a všechny duše v očistci
18.00za Marii a Jana Hoderovy, dceru Zdenu a manžela a jejich syna Petra; syna Bořivoje a živou rodinu
18.45Možnost Společného rozjímání Božího slova
ČTVRTEK
16. 3. 2023
  
PÁTEK
17. 3. 2023
po 3. neděli postní (sv. Patrik)
18.00ZA OSOBNÍ I SPOLEČNÉ ÚMYSLY PŘÍMLUVNÝCH MODLITEB
SOBOTA
18. 3. 2023
po 3. neděli postní (sv. Cyril Jeruzalémský)
7.30ZA UPRCHLÍKY
NEDĚLE
19. 3. 2023
4. NEDĚLE POSTNÍ – Laetare (Radostná)
7.30na poděkování za 92 let života s prosbou o další ochranu a za zemřelého bratra
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
  • K akcím týdne: Na sobotní adoraci se můžete psát na stolečku či na internetu.
  • O. Jiří bude mít studijní dovolenou od tohoto do příštího čtvrtku.
  • Z pozdějších událostí: Asi před měsícem jsme se podle přání účastníků synodních skupinek sešli a shodli se na tom, že bychom se takto jednou za čas rádi v přátelském duchu setkávali, společně se modlili a přemýšleli, kam se my i farnost můžeme posouvat dopředu. Zveme vás na další setkání poslední neděli v březnu odpoledne. Vybrali jsme téma naslouchání a místa mužů a žen v církvi.
  • Vstupenky k pašijovým hrám 2. a 5. dubna budou bývat k dispozici v informačním centru a ve farním kostele po nedělních bohoslužbách.
  • Další oznámení: Při sbírce na obnovu dlažby před kostelem jsme darovali 35 tis. korun. Díky za spolupráci!
  • Dnes: (v neděli) v 18 hodin připomínáme pozvání ke společné modlitbě Křížové cesty, vedení členy Živého růžence i pro rodiny s dětmi. (Příští neděli ji bude vést společenství hnutí Fokoláre.)
  • Děti, přijďte si pro kartičky, příběh máte na farních internetových stránkách.
  • Po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.