Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 11. 9. do 18. 9. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
11. 9. 2022
Slavnost Výročí posvěcení kostela
10.30za živé a zemřelé členy rodiny Štulpovy a Sychrovy
PONDĚLÍ
12. 9. 2022
Jména Panny Marie
18.00za Boží ochranu a dobré vztahy mezi sebou navzájem
ÚTERÝ
13. 9. 2022
sv. Jan Zlatoústý
18.00na poděkování za 80 let života a za Boží pomoc do dalších let
STŘEDA
14. 9. 2022
Svátek Povýšení sv. kříže
14.00za naši nemocnici
ČTVRTEK
15. 9. 2022
Panna Maria Bolestná
18.00za dvoje rodiče a zemřelou rodinu
PÁTEK
16. 9. 2022
sv. Ludmila
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
17. 9. 2022
sv. Kornélius a Cyprián, sv. Robert Bellarmin
18.00s nedělní platností
na úmysl dárce
NEDĚLE
18. 9. 2022
25. neděle v mezidobí
10.30za zemřelou rodinu Roháčkovu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • V sakristii klášterního kostela máme zakoupeno několik katolických kalendářů na příští rok. Po slevě stojí 64 Kč. Můžete si je zakoupit, případně objednat.
  • Středeční bohoslužba bude otevřena pro všechny.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 11. 9. do 18. 9. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
11. 9. 2022
24. neděle v mezidobí
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
11.00se KŘTEM Adély Trubákové na poděkování za prožitá léta, s prosbou o Boží požehnání do dalších let pro celou rodinu
PONDĚLÍ
12. 9. 2022
(Jména Panny Marie)
  
ÚTERÝ
13. 9. 2022
sv. Jan Zlatoústý
  
STŘEDA
14. 9. 2022
Svátek Povýšení sv. kříže
18.00Adorace za mír
ČTVRTEK
15. 9. 2022
Panny Marie Bolestné
  
PÁTEK
16. 9. 2022
sv. Ludmily
18.00NA ÚMYSLY OSOBNÍCH I SPOLEČNÝCH PŘÍMLUVNÝCH MODLITEB
SOBOTA
17. 9. 2022
sv. Kornélius a Cyprián
7.30na poděkování za život a za rodinu Purketovu, Chaloupkovou a Kudrnovou a za duše v očistci
NEDĚLE
18. 9. 2022
25. neděle v mezidobí
7.30za Karla Přichystala, rodiče z obou stran a rodinu Kobylkovu, Přichystalovu a Dospivovu.
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
  • Ve středu bohoslužba nebude ve farní kostele, protože bude poutní v Rozhraní s o. biskupem Pavlem v 17 hodin. Místo ní bude tichá modlitba za mír, jak ji vyhlásili naši biskupové (v Rozhraní již v 16 hodin). Můžete také využít odpolední bohoslužbu ve 14 hodin klášteře.
  • Na sobotní adoraci se můžete zapisovat.
  • Dnes po mši svaté v 10:30 v Klášteře a v 11 hodin ve farním kostele jste zvaní na společný oběd a farní odpoledne pro všechny lidi a generace na farním dvoře. Všechno je pro případ deště zastřešené. Věnujme svůj čas své nejširší rodině!
  • Děti, přijďte si pro obrázek pro váš hrací plán. Příběh je opět na internetu.