Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 11. 6. do 18. 6. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
11. 6. 2023
10. neděle v mezidobí
10.30za zemřelou Jaromíru Knoblochovou
PONDĚLÍ
12. 6. 2023
sv. Jan z Fakunda
18.00za Marii a Ladislava Prudilovy a duše v očistci
ÚTERÝ
13. 6. 2023
sv. Antonín z Padovy
18.00na poděkování za 84 roků života
STŘEDA
14. 6. 2023
sv. Anastáz
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
15. 6. 2023
sv. Vít
18.00za zemřelou Jitku, Pavla a syna
PÁTEK
16. 6. 2023
slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
14.00na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších let
SOBOTA
17. 6. 2023
Neposkvrněného Srdce Panny Marie
17.45litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
18.00s nedělní platností
za Jana a Josefa, oboje rodiče, prarodiče, Stanislava Skoupého a Boží ochranu pro živou rodinu
NEDĚLE
18. 6. 2023
11. neděle v mezidobí
10.30za zemřelé rodiče Ludmilu a Ladislava Dvořákovy s prosbou o Boží požehnání rodině Dvořákově a Buriánkově
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 11. 6. do 18. 6. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
11. 6. 2023
10. neděle v mezidobí
7.30za Karla Juříka a dvoje rodiče
9.00ZA DĚTI, POPRVÉ DNES V NAŠÍ FARNOSTI PŘIJÍMAJÍCÍ PÁNA V EUCHARISTII
PONDĚLÍ
12. 6. 2023
  
ÚTERÝ
13. 6. 2023
(sv. Antonín z Padovy)
  
STŘEDA
14. 6. 2023
18.00vedená zvláště pro děti, nejen ty, které poprvé přijali Pána, s krátkou adorací za tatínka Zdenka Jochmana a živou a zemřelou rodinu Jochmanovu
ČTVRTEK
15. 6. 2023
  
PÁTEK
16. 6. 2023
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18.00ZA OSOBNÍ I SPOLEČNÉ ÚMYSLY PŘÍMLUVNÝCH MODLITEB
SOBOTA
17. 6. 2023
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
16.00POUTNÍ MÍSTO SV. KLIMENTA U LIPŮVKY za společenství v našich farnostech
NEDĚLE
18. 6. 2023
11. neděle v mezidobí
7.30za manžela, živou a zemřelou rodinu Doskočilovu a Čechovu, za bratra a za Jiřinku Hrbáčkovou
9.00za rodinu
  • K akcím týdne: Farní víkend začíná v pátek bohoslužbou zde nebo v 17:45, vedenou zvláště pro děti, v Blansku. V sobotu dopoledne bude program zvlášť pro děti a pro dospělé, po obědě budeme putovat na bohoslužbu na poutním místě sv. Klimenta u Lipůvky (Pozor, zde v Letovicích v sobotu ranní bohoslužba nebude). Zakončení bude v neděli bohoslužbou v 8:45 a společným obědem. Stále se můžete hlásit na přespání či společná jídla.
  • V pátek před večerní bohoslužbou nebude možnost slavení svátosti smíření. Příp. požádejte kněze po bohoslužbě.
  • Příští neděli jsme všichni zvaní na synodální setkání v 17 hodin na téma priority našich farností a služba pastoračních rad.
  • K pozdějším akcím: Svátost manželství chtějí přijmout v sobotu 24. června Andrea Striová s Ivanem Škrancem a Gabriela Skoumalová z Babolek s Michalem Horákem z Horního Poříčí. Modleme se za ně. Kdo byste věděl o nějaké překážce, oznamte ji.
  • V neděli za 14 dní, pozor! bude v 9 hodin poutní bohoslužba v Jasinově místo ve farním kostele!
  • Děti, přijďte si pro kartičky, příběh bude jako vždy na farních internetových stránkách.