Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 11. 4. do 18. 4. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
11. 4. 2021
2. neděle velikonoční Božího milosrdenství
10.30za živou a zemřelou rodinu Kalivodovu, Suchou, Žouželkovu, Greipelovu a duše v očistci
PONDĚLÍ
12. 4. 2021
po 2. neděli velikonoční
18.00za dar víry, zdraví duše i těla pro celou rodinu a (2. úmysl) za rodinu Kobzovu, Františka Kratochvíla a na poděkování za 55 let života s prosbou o další pomoc
ÚTERÝ
13. 4. 2021
po 2. neděli velikonoční
  
STŘEDA
14. 4. 2021
po 2. neděli velikonoční
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
15. 4. 2021
po 2. neděli velikonoční (sv. Anastázie)
18.00na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
PÁTEK
16. 4. 2021
po 2. neděli velikonoční (sv. Bernadetta Soubirousová)
14.00za zemřelého Jindřicha Peteru
SOBOTA
17. 4. 2021
Vigilie 3. neděle velikonoční
18.00s nedělní platností
za zemřelé rodiče Novotné, Zezulovy a sestru Věru
NEDĚLE
18. 4. 2021
3. neděle velikonoční
10.30za zemřelého Františka Bočka
 • Možná účast na mši svaté v klášteře:
  • Ve všední dny obsazujte pouze označená místa v počtu do 10% kapacity kostela maximálně. Místo na stání není povoleno.
  • V sobotu, neděli a ve svátky je účast na mši svaté možná pouze po domluvě s koordinátorkou Mgr. Emílií Portlovou na telefonním čísle 601 392 798. Volat můžete od čtvrtka do soboty v době 10.00 - 12.00 a 19.00 - 20.00.
  • Kostel se otevírá vždy 15 minut přede mší svatou.
  • Možnost zpovědi přede mší svatou nebude.
 • Příležitost k svátosti smíření je v pátek od 15 do 16 hodin.
 • Poděkování všem, kdo se podíleli na velikonočních obřadech, a těm, kdo přispěli na květinovou výzdobu.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 11. 4. do 18. 4. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
11. 4. 2021
2. neděle velikonoční Božího milosrdenství
7.30za živou a zemřelou rodinu Němečkovu, Wetterovu, Brücknerovu a za dobrodince
9.00za snoubence a novomanžele
18.00Společná modlitba Cesty světla s možností přijmout eucharistii
PONDĚLÍ
12. 4. 2021
po 2. neděli velikonoční
  
ÚTERÝ
13. 4. 2021
po 2. neděli velikonoční
14.30ROZLOUČENÍ s paní Olgou Burkoňovou
18.00na úmysl dárce
STŘEDA
14. 4. 2021
po 2. neděli velikonoční
18.00za rodinu Chloupkovu a za dar života
ČTVRTEK
15. 4. 2021
po 2. neděli velikonoční (sv. Anastázie)
  
PÁTEK
16. 4. 2021
po 2. neděli velikonoční (sv. Bernadetta Soubirousová)
14.30s ROZLOUČENÍM s panem Josefem Střížem
16.30Adorace s možností přijmout eucharistii v 17:30
18.00(vyhrazená pro přípravu na svátost biřmování) na úmysly přímluvných modliteb
SOBOTA
17. 4. 2021
Vigilie 3. neděle velikonoční
11.00s ROZLOUČENÍM s panem Miroslavem Wernerem
18.00za Ludmilu a Miloslava Dokoupilovy, jejich rodinu a duše v očistci
NEDĚLE
18. 4. 2021
3. neděle velikonoční
7.30za rodinu Peterkovu, Prudilovu a Pavlíkovu a za duše v očistci
9.00za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
18.00Společná modlitba Cesty světla s možností přijmout eucharistii
 • Ve středu bude setkání pastorační rady.
 • Úklid 2. skupiny se přesouvá z tohoto pátku na středu 21. dubna.
 • O slavnost sv. Josefa začal papežem vyhlášený rok rodiny u příležitosti 5 let od vydání exhortace o rodině. Kdybyste měli na srdci, co bychom mohli jako farnost více pro rodiny udělat, přijďte s návrhy.