Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 11. 2. do 18. 2. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
11. 2. 2024
6. neděle v mezidobí (Panna Maria Lourdská - Světový den nemocných)
10.30za Vladimíra Müllera a Jaromíra Janků
PONDĚLÍ
12. 2. 2024
(sv. Benedikt Aniánský)
18.00za živou a zemřelou rodinu Kolářovu, příbuzné a duše v očistci
ÚTERÝ
13. 2. 2024
18.00na úmysl dárce
STŘEDA
14. 2. 2024
POPELEČNÍ STŘEDA
14.00s udílením popelce
za naši nemocnici
ČTVRTEK
15. 2. 2024
po Popeleční středě
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za zemřelou MUDr. Nechutovou
PÁTEK
16. 2. 2024
po Popeleční středě
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
17. 2. 2024
17.30pobožnost křížové cesty
18.00s nedělní platností
za Huberta Podsedníka, rodiče Podsedníkovy a sestru Jitku
NEDĚLE
18. 2. 2024
1. NEDĚLE POSTNÍ
10.30NA PODĚKOVÁNÍ ZA 70 LET ŽIVOTA, 56 let Jirkovy varhanní služby, zdraví a Boží ochranu do dalších let
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
 • Na Popeleční středu bude mše svatá ve 14 hodin otevřená veřejnosti. Popelec se bude udílet také v sobotu a v neděli po mši svaté.
 • Počínaje tímto čtvrtkem bude pobožnost křížové cesty v postní době vždy v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu v 17.30, společná modlitba růžence v tyto dny nebude.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 11. 2. do 18. 2. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
11. 2. 2024
6. neděle v mezidobí (Panna Maria Lourdská - Světový den nemocných)
7.30za rodinu Tenorovu, Hruškovu, Rajtšlégrovu a všechny duše v očistci
9.00za zemřelého Josefa Rutara a celou rodinu
PONDĚLÍ
12. 2. 2024
  
ÚTERÝ
13. 2. 2024
  
STŘEDA
14. 2. 2024
POPELEČNÍ STŘEDA (sv. Valentin)
18.00za Oldřicha Štěpána a manželku
ČTVRTEK
15. 2. 2024
  
PÁTEK
16. 2. 2024
po Popeleční středě
18.00vedená zvláště pro děti, nejen připravující se na 1. svaté přijímání NA OSOBNÍ I SPOLEČNÉ ÚMYSLY PŘÍMLUVNÝCH MODLITEB
SOBOTA
17. 2. 2024
po Popeleční středě
  
NEDĚLE
18. 2. 2024
1. NEDĚLE POSTNÍ
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00za rodinu Širůčkovu a Krejčířovu
 • K událostem týdne: V sobotu nebude ranní bohoslužba ani adorace.
 • Ve středu po bohoslužbě se sejde organizační tým pro postní duchovní obnovu.
 • Ve čtvrtek – připomínáme – proběhne na faře v 17 hodin setkání Kompas klubu pro podporu těch, kteří podnikají.
 • Prosíme o modlitbu pro pastorační rady našich dvou farností, které se o víkendu setkají k práci, modlitbě i formaci.
 • Jsme zváni rozjímat společně nad Pánovou křížovou cestou. Ve farním kostele většinou v neděli v 18 hodin. Chceme poprosit vás, různé skupiny, společenství, spolky apod., abyste si vzali na starost v letošní postní době přípravu jedné z nich. Mohlo by to přispět k pestrosti křížových cest a propojení farnosti. Zapisujte se na stolečku ve farním kostele či na internetu.
 • Vám, manželům, připomínáme pozvání na děkanský Den pro manžele v Boskovicích v sobotu 17. února od 9 hodin. Více informací najdete na plakátku a na internetu.
 • Z pozdějších událostí: V neděli za 14 dní u nás proběhne Večer chval.
 • Dnes po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.