Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 10. 9. do 17. 9. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
10. 9. 2023
23. neděle v mezidobí
10.30za živou a zemřelou rodinu Štulpovu
PONDĚLÍ
11. 9. 2023
SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KLÁŠTERNÍHO KOSTELA (249 let)
18.00za zemřelého manžela, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ÚTERÝ
12. 9. 2023
Jména Panny Marie
18.00za zemřelou Miladku Sedláčkovou
STŘEDA
13. 9. 2023
sv. Jan Zlatoústý
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
14. 9. 2023
Svátek Povýšení sv. kříže
18.00za dvoje zemřelé rodiče a živou a zemřelou rodinu
PÁTEK
15. 9. 2023
Panny Marie Bolestné
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
16. 9. 2023
(sv. Ludmily)
18.00s nedělní platností
na úmysl dárce
NEDĚLE
17. 9. 2023
24. neděle v mezidobí
10.30za zemřelého Petra Tandlera
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 10. 9. do 17. 9. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
10. 9. 2023
23. neděle v mezidobí
7.30za rodiče Hoderovy
9.00na poděkování za 15 let společného života s prosbou za Boží ochranu pro celou rodinu
PONDĚLÍ
11. 9. 2023
  
ÚTERÝ
12. 9. 2023
(Jména Panny Marie)
  
STŘEDA
13. 9. 2023
sv. Jan Zlatoústý
18.00za rodiče a celou rodinu Horníčkovu
ČTVRTEK
14. 9. 2023
Povýšení sv. kříže
  
PÁTEK
15. 9. 2023
Památka Panny Marie Bolestné
18.00ZA OSOBNÍ I SPOLEČNÉ ÚMYSLY PŘÍMLUVNÝCH MODLITEB
SOBOTA
16. 9. 2023
sv. Ludmily
7.30za rodinu Špidlovu
NEDĚLE
17. 9. 2023
24. neděle v mezidobí
7.30za zemřelé rodiče, manžela, syna a celou živou a zemřelou rodinu (svátosti eucharistie a smíření slouží Jiří Janalík)
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ (svátosti eucharistie a smíření slouží Jiří Janalík)
  • K událostem týdne: Rodiče dětí, které by chtěli tento pastorační rok připravovat na 1. svaté přijímání, se sejdou tuto středu po bohoslužbě.
  • Tento čtvrtek jste zváni připutovat do Rozhraní, kde bude v 17h bohoslužba na zahájení slavnosti kostela ke cti Kristova kříže a po ní společná oslava a setkání. Jsou zváni také kněží, kteří zde působili. Hlavní poutní bohoslužba pak bude v neděli.
  • Z pozdějších událostí: Adventní duchovní obnovu jsme naplánovali na sobotu 2. prosince.
  • Letos si budeme připomínat 110 let od narození faráře Františka Krchňáka. Před 20ti lety byl vydán sborník se vzpomínkami mnohých farníků i kněží. Chceme vyzvat vás, kteří byste rádi také své vzpomínky zaznamenali, abyste je napsali a odevzdali do 10 října.
  • Z dalších oznámení: O. Jiří s pastorační radou jménem farnosti vyjadřuje poděkování vedoucím farního tábora a Lidušce, Lukášovi a vám všem, kteří jste jakkoli přispěli k průběhu farního dne, který jsme hodnotili velmi pozitivně. Jako výzvu do příštího roku vidíme ještě naši větší účast jeho na přípravě a průběhu. Poděkování patří také vám všem ostatním za jakékoli služby pro společné dobro!
  • Dnes Po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.
  • Vám, kteří jste se přihlásili na přípravu na biřmování, připomínáme prosbu do dnešního dne dát zpětnou vazbu na zaslaný informační dopis.