Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 10. 5. do 17. 5. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
10. 5. 2020
5. neděle velikonoční
10.30bez účasti lidu za rodinu Ondráčkovu, sestru Miladu, bratra Milana s rodinou a rodinu Bilešovu
PONDĚLÍ
11. 5. 2020
Pondělí po 5. neděli velikonoční
17.15modlitba svatého růžence
17.45májová pobožnost
18.00na poděkování za 62 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
ÚTERÝ
12. 5. 2020
Úterý po 5. neděli velikonoční
18.00za zdraví a ochranu pro otce Aloise a otce Jiřího
STŘEDA
13. 5. 2020
sv. Ondřej Hubert Fournet
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
14. 5. 2020
svátek sv. Matěje, apoštola
17.15modlitba svatého růžence
17.45májová pobožnost
18.00za zemřelou rodinu Hanskutovu, Tenorovu a Bartíkovu
PÁTEK
15. 5. 2020
Pátek po 5. neděli velikonoční
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
16. 5. 2020
svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
17.15modlitba svatého růžence
17.45májová pobožnost
18.00s nedělní platností
za dvoje zemřelé rodiče, sestru, přízeň a duše v očistci
NEDĚLE
17. 5. 2020
6. neděle velikonoční
10.30na poděkování za 85 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
 • Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
 • Májové pobožnosti budou počínaje pondělím 11. května po zbytek měsíce května vždy v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu přede mší svatou od 17.45 hodin. Modlitba svatého růžence začíná již v 17.15 hodin.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 10. 5. do 17. 5. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
10. 5. 2020
5. neděle velikonoční
7.30za maminky a babičky naší farnosti
9.00za zemřelé rodiče Skoumalovy a za živou rodinu
PONDĚLÍ
11. 5. 2020
Pondělí po 5. neděli velikonoční
  
ÚTERÝ
12. 5. 2020
Úterý po 5. neděli velikonoční
  
STŘEDA
13. 5. 2020
Panny Marie fatimské
18.00za rodinu Pavlíkovou, Prudilovou, Peterkovou a za duše v očistci
ČTVRTEK
14. 5. 2020
svátek sv. Matěje, apoštola
  
PÁTEK
15. 5. 2020
Pátek po 5. neděli velikonoční
14.30s ROZLOUČENÍM s pí. Pavlou Palovou
18.00za rodinu Hrdličkovu a Doskočilovu
SOBOTA
16. 5. 2020
svátek sv. Jana Nepomuckého
7.30za Josefa Bártu a celou rodinu
NEDĚLE
17. 5. 2020
6. neděle velikonoční (Den modliteb za pronásledované křesťany)
7.30za všechny obyvatele farnosti
9.00za pronásledované křesťany (slouží o. Alois)
14.00TŘEBĚTÍN poutní slavnost sv. Jana Nepomuckého za živé i zemřelé obyvatele Třebětína a za poutníky
 • Od pondělí již bude možná účast na bohoslužbách do sta lidí a s rozestupy 2 m mezi jednotlivými osobami/ rodinami. Vás, kteří chodíte na devátou, prosíme, abyste zvážili účast na bohoslužbě v sobotu v Klášteře (s nedělní "platností"), vás, kteří přijdete v sobotu prosíme, abyste už pak nechodili v neděli (a naopak). Kdo se již nevleze do farního kostela na "deváté", bude možnost sedět venku na lavičkách (s reproduktory).
 • Svátost smíření bude moci od pondělí přijmout před každou mší svatou v obou kostelích. Možnost adorace většinou bude bývat od út do pá cca od 6:45 do 7:45 ve farním kostele.
 • Ve středu 10. června o vigilii slavnosti Těla a krve Páně ve farním kostele bude děkovná adorace za ochranu při pandemii s příležitostí slavení svátosti smíření, na stejný úmysl bude také pouť na Kalvárii v sobotu 13. června, protože máme Pán za co děkovat, když nás v této době tak ochraňoval.
 • Dokud potrvají hygienická omezení, doporučuje se přijímat eucharistii na ruku (udělat z dlaní "trůn", přijmout eucharistii na levou dlaň, poodstoupit na bok a přijmout do úst). Kdo ve svém svědomí cítíte potřebu přijímat do úst, řaďte se do druhé poloviny průvodu.
 • Nedělní sbírky, včetně sbírky na farní opravy, dávejte, prosím, s dodržováním hygieny, do kasiček u stolečků v zadní části kostela, příp. posílejte na farní účet. Příští neděli bude připravená zvláštní kasička na sbírku pro pomoc křesťanům na Blízkém východě.
 • "májové pobožnosti s modlitbou růžence budou:
  Pravidelně v Třebětíně Út a So 18:30, v Kochově Ne 14:00, v Jasinově Ne, Po, St a Pa v 18:00, v Kladorubech Ne 19:00 a ve farním kostele od příští neděle v 18:00.
  Mimořádně v 18:45 ve St ve farním kostele se zasvěcením Panně Marii a v pátek v 19:00 u kapličky Panny Marie na Pražské. Můžete také navrhnout i další místa, kde byste se chtěli takto pomodlit.