Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 10. 3. do 17. 3. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
10. 3. 2024
4. NEDĚLE POSTNÍ - Laetare (Radostná)
10.30s latinským ordinariem této neděle za Vlastimila Širůčka a sourozence a na poděkování za 49 let manželství
PONDĚLÍ
11. 3. 2024
po 4. neděli postní
17.30pobožnost křížové cesty
18.00na poděkování za 64 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
ÚTERÝ
12. 3. 2024
po 4. neděli postní
18.00za živé a zemřelé členy rodiny Daňkovy, Lebartovy, Šticovy a Ryšavé a další příbuzné
STŘEDA
13. 3. 2024
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
14. 3. 2024
po 4. neděli postní
17.30pobožnost křížové cesty
18.00ZA MÍR VE SVĚTĚ
PÁTEK
15. 3. 2024
po 4. neděli postní (sv. Longin)
14.00na poděkování za 66 let života, za dar zdraví, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
SOBOTA
16. 3. 2024
17.30pobožnost křížové cesty
18.00s nedělní platností
za Vlastimila Hejla, Josefa Hrušku, kmotřenku Emilii, tetu Josefu a manžela
NEDĚLE
17. 3. 2024
5. NEDĚLE POSTNÍ
10.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 10. 3. do 17. 3. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
10. 3. 2024
4. NEDĚLE POSTNÍ
7.30NA PODĚKOVÁNÍ ZA 80 LET ŽIVOTA S PROSBOU O POMOC DO DALŠÍCH LET
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
11. 3. 2024
  
ÚTERÝ
12. 3. 2024
  
STŘEDA
13. 3. 2024
po 4. neděli postní (výroční den zvolení papeže Františka)
18.00za rodinu Tenorovu, Hruškovu, Rajtšlégrovu a všechny duše v očistci
ČTVRTEK
14. 3. 2024
  
PÁTEK
15. 3. 2024
po 4. neděli postní
18.00NA OSOBNÍ I SPOLEČNÉ ÚMYSLY PŘÍMLUVNÝCH MODLITEB
SOBOTA
16. 3. 2024
  
NEDĚLE
17. 3. 2024
5. NEDĚLE POSTNÍ
7.30za rodinu Tihounovu, Staňkovu, Růžičkovu a Čermákovu
9.00ZA KOSTELNÍKY A AKOLYTY FARNOSTI, ABY JEJICH SLUŽBA BYLA K UŽITKU NÁS VŠECH
 • K událostem týdne: Pastorační rada se sejde tuto středu.
 • V pátek od 20 hodin bude modlitební společenství u Hegerů. Jste kdokoliv zváni.
 • V sobotu, pozor, nebude ranní bohoslužba, budeme s dětmi a rodiči na víkendu přípravy na 1. sv. přijímání.
 • Z pozdějších událostí: Před tzv. Květným pátkem jste zváni na autobusovou pouť do Sloupu. Informace jsou na plakátku, hlaste se v sakristii.
 • Společné předvelikonoční slavení svátosti smíření bude na Květnou neděli po obědě.
 • Dnes jste zvaní na křížovou cestu, kterou povede modlitební páteční společenství v 16 hodin ve fortně.
 • Děti, pokud se vám podařilo splnit týdenní úkol, přijďte si pro kytičku. Také si vezměte další semínko Božího slova, které budeme pěstovat napodobováním Ježíšovy lásky na kříži, která všechny objímá.
 • Bohu i vám zúčastněným děkujeme za společnou duchovní obnovu, při které jsme se nechali přivádět ke společenství s Pánem i s druhými a naši hosté nám představili jeden konkrétní model malých společenství farních buněk. Záznam katecheze a konference na tato témata najdete na farních internetových stránkách. Zároveň zveme vás, kteří jste se účastnili, o zpětnou vazbu či svědectví, které můžete vložit do krabičky vzadu. Zároveň je tam arch, na který se můžete zapsat všichni, kteří byste chtěli do takového společenství patřit.
 • U vchodu si můžete brát lístky na pašijové hry, které jako farnosti připravujeme, pro sebe, nebo pokud jste byli, tak pro vaše přátele, kterým byste chtěli přiblížit poselství Velikonoc.
 • Po mši svaté (v 9 hodin) jste zvaní na farní kavárnu.