Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 10. 10. do 17. 10. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
10. 10. 2021
28. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za 82 roků života
PONDĚLÍ
11. 10. 2021
(sv. Jana XXIII., papeže)
18.00za zemřelého manžela, švagrovou, zetě, další Boží ochranu pro živou rodinu, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
ÚTERÝ
12. 10. 2021
(sv. Radima)
18.00za zemřelou maminku Ludmilu Jochmanovou a vnučku Marušku
STŘEDA
13. 10. 2021
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
14. 10. 2021
(sv. Kalista I.)
18.00za zemřelé Mariána Hampela a Jiřího Vránu
PÁTEK
15. 10. 2021
sv. Terezie od Ježíše
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
16. 10. 2021
sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque
18.00s nedělní platností
za zemřelé rodiče Novotné, Zezulovy a sestru Věru
NEDĚLE
17. 10. 2021
29. neděle v mezidobí se slavením SVÁTOSTI NEMOCNÝCH
10.30na poděkování za 92 roků života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 10. 10. do 17. 10. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
10. 10. 2021
28. neděle v mezidobí
7.30za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
9.00za zemřelé rodiče, sourozence, manžela a příbuzné s poděkováním za vyslyšené prosby, ochranu a zdraví rodiny na přímluvu Panny Marie
PONDĚLÍ
11. 10. 2021
(sv. Jana XXIII.)
  
ÚTERÝ
12. 10. 2021
(sv. Radima)
  
STŘEDA
13. 10. 2021
18.00za Karla Majdla
ČTVRTEK
14. 10. 2021
  
PÁTEK
15. 10. 2021
sv. Terezie od Ježíše
18.00(vedená zvl. pro biřmovance) na úmysly přímluvných modliteb
SOBOTA
16. 10. 2021
M. M. Alacoque
7.30za zemřelé rodiče Ladislava a Marii Prudilovy k příležitosti 65. výročí jejich sňatku a za nejstaršího syna s rodinou
NEDĚLE
17. 10. 2021
29. neděle v mezidobí se slav. SV. NEMOCNÝCH
7.30za rodiče Širůčkovy, za bratra a za Andulku Brablecovou
9.00za NEMOCNÉ našich farností
  • Svátost nemocných budeme slavit na všech bohoslužbách příští neděli, včetně soboty večer. Prodloužená možnost přijmout svátost smíření ve farním kostele bude v pátek a v sobotu 45 minut před bohoslužbou, v neděli hodinu před ranní bohoslužbou. Pokud víte o někom, kdo se nebude moci dostat, dejte vědět některému z vašich kněží.
  • Jako přípravu na misijní neděli zveme děti na tvoření k misijnímu jarmarku příští sobotu od 14h, vás, kteří byste měli čas na farní jablkobraní a moštování ráno po mši svaté.
  • O. biskup nám píše: "Jak už víte, tento víkend je v Římě papežem Františkem zahajován celosvětový třífázový synodální proces. V diecézích celého světa bylo jeho zahájení určeno na příští neděli 17. října 2021, v katedrále sv. Petra a Pavla bude slavnostní mše slavena v 16.00 hodin a jste na ni srdečně zváni." Kdo byste chtěl jet s o. Jiřím, ozvěte se mu.
    Nyní „Pozvání našich biskupů k synodálnímu procesu“: Drahé sestry, bratři! Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls církve, abychom všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění jejího poslání. Od neděle začíná v každé diecézi první fáze synody, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích vykročit společně a nechat se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Tato společná cesta je cestou učedníků, kteří následují Krista a vydávají svědectví. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Do tohoto procesu jsou přizváni i lidé jiných křesťanských církví, náboženství i ti, kdo v Boha zatím nevěří. Při zahajovací mši svaté v katedrálách i farních kostelích budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat.
    K setkávání ve skupinkách v rámci farností je určeno deset témat. Budou ustanoveni koordinátoři ve farnostech, kteří zprostředkují materiály a poskytnou základní informace. Vybízíme každého, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem zapojili do této cesty. V první řadě modlitbou, pak nasloucháním a vzájemným sdílením. Všichni máme spoluzodpovědnost za církev! Synodální proces v diecézích trvá jen pár měsíců, již v únoru 2022 se mají zpracovávat podněty ze synodálních skupinek. Těmi se pak budou zabývat zástupci na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této cesty pak bude zasedání biskupské synody v Římě na podzim 2023, kde se budou shromážděnými podněty zabývat. Již nyní vám všem děkujeme za váš aktivní přístup, kterým můžete přispět. Svatý Pavel nás k tomu povzbuzuje slovy: „Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný“ (1 Kor 12,7). Vaši biskupové