Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 1. 9. do 8. 9. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
1. 9. 2019
22. neděle v mezidobí
10.30za rodinu Zouharovu, Juřinovu, Čechovu a Vaňkovu
PONDĚLÍ
2. 9. 2019
sv. Justus
18.00za porozumění a usmíření v rodině
ÚTERÝ
3. 9. 2019
sv. Řehoř Veliký
18.00na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu do dalších let
STŘEDA
4. 9. 2019
sv. Růžena z Viterba
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
5. 9. 2019
sv. Viktorin (Vítězslav)
18.00za rodinu Illovu, Šírovu a Dvořáčkovu
PÁTEK
6. 9. 2019
sv. Magnus
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
7. 9. 2019
sv. Melichar Grodecký
18.00s nedělní platností
za zemřelého Vladimíra Hejla, za zemřelé rodiče, prarodiče, sourozence a duše v očistci
NEDĚLE
8. 9. 2019
svátek Narození Panny Marie / 23. neděle v mezidobí
10.30za živé a zemřelé členy rodiny Štulpovy a Sychrovy
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.