Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 1. 9. do 8. 9. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
1. 9. 2019
22. neděle v mezidobí/ Den modliteb za péči o stvoření
10.30za rodinu Zouharovu, Juřinovu, Čechovu a Vaňkovu (slouží P. Tomáš Marada)
PONDĚLÍ
2. 9. 2019
sv. Justus
18.00za porozumění a usmíření v rodině (slouží P. Jiří Brtník)
ÚTERÝ
3. 9. 2019
sv. Řehoř Veliký
18.00na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu do dalších let
STŘEDA
4. 9. 2019
sv. Růžena z Viterba
14.00bohoslužba slova v nemocniční kapli
ČTVRTEK
5. 9. 2019
sv. Viktorin (Vítězslav)
  
PÁTEK
6. 9. 2019
sv. Magnus
14.00bohoslužba slova v nemocniční kapli (slouží P. Jiří Brtník)
SOBOTA
7. 9. 2019
sv. Melichar Grodecký
18.00s nedělní platností
za zemřelého Vladimíra Hejla, za zemřelé rodiče, prarodiče, sourozence a duše v očistci
NEDĚLE
8. 9. 2019
svátek Narození Panny Marie / 23. neděle v mezidobí
10.30za živé a zemřelé členy rodiny Štulpovy a Sychrovy
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 1. 9. do 8. 9. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
1. 9. 2019
22. neděle v mezidobí/ Den modliteb za péči o stvoření
7.30na poděkování za Boží ochranu při vážné zdravotní komplikaci s prosbou o další pomoc a ochranu pro celou rodinu Musilovu, Lukešovu, Dokoupilovu, Tomanovu a duše v očistci
9.00za farníky, zvláště za školáky, studenty a vyučující
(v 8:30 Společná modlitba růžence za péči o stvoření)
PONDĚLÍ
2. 9. 2019
sv. Justus
  
ÚTERÝ
3. 9. 2019
sv. Řehoř Veliký
  
STŘEDA
4. 9. 2019
sv. Růžena z Viterba
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za rodiny z Alsaska
18.00za Josefa Bártu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ČTVRTEK
5. 9. 2019
sv. Viktorin (Vítězslav)
  
PÁTEK
6. 9. 2019
ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18.00za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
7. 9. 2019
sv. Melichar Grodecký
7.30za rodiny z Alsaska
NEDĚLE
8. 9. 2019
svátek Narození Panny Marie / 23. neděle v mezidobí
7.30za rodinu Hönigovu, Mizerovskou a Tenorovu
9.00za farníky (slouží P. Alois Sedlák)
  • Adorace bude ve středu po mši svaté do 20:00 hodin.
  • V pátek bude o. Jiří udělovat svátosti nemocným v jejich domech.
  • Každý 1. pátek v měsíci je opět nabídka setkávání pro nejmenší děti, zakončené zpíváním při mši svaté. Na všechny předškoláčky i nejmenší školáčky se budeme těšit už tento pátek. Sraz mají v 16:30 na faře. Více informací najdete na plakátku v kostele.
  • Rozvrh výuky náboženství je na nástěnce v předsíni kostela i na internetu. Začínat se bude 3. týden v září. Přihlášky jsou k dispozici též zde v kostele.
  • Zveme na setkání dosavadní vedoucí ministrantů a všechny starší ministranty obou kostelů od 15 let tento pátek po mši svaté na faře.
  • Jste zvaní na cyklopouť na Mariánskou horu u Lanškrouna příští neděli, 8. září. Sraz cyklistů je v 6:30, mše svatá na místě v 10 hodin. Více informací na nástěnce i internetu.
  • Postupně ubyl počet těch, kteří byli ochotni a schopni uklízet farní kostel. Za celou farnost prosím vás, kteří byste mohli tomuto úkolu 1x za 14 dní v pátek po mši svaté věnovat čas, abyste se přihlásili o. Jiřímu nebo přímo 1. úklidové skupině. Pokud vás bude více, může se udělat i úklidová skupina další.
  • Minulý týden měla setkání dosavadní pastorační rada. Po domluvě s ní by vás o. Jiří rád pozval na farní setkání odpoledne v neděli 22. září, kde bychom se mohli vzájemně představit a popovídat.