Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 31. 7. do 7. 8. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
31. 7. 2022
18. neděle v mezidobí
10.30za živou a zemřelou rodinu Hejlovu a Dvořáčkovu
PONDĚLÍ
1. 8. 2022
sv. Alfons z Liguori
18.00na poděkování za 41 let společného života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
ÚTERÝ
2. 8. 2022
(sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard)
18.00za rodinu Tomkovu
STŘEDA
3. 8. 2022
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
4. 8. 2022
sv. kněz Jan Maria Vianney
18.00za živou a zemřelou rodinu Hanskutovu a duše v očistci
PÁTEK
5. 8. 2022
Posvěcení římské baziliky Panny Marie
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
6. 8. 2022
Svátek Proměnění Páně
18.00s nedělní platností
za Miloslava Koláře a rodiče
NEDĚLE
7. 8. 2022
19. neděle v mezidobí
10.30za Marii Šudomovou a rodiče
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 31. 7. do 7. 8. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
31. 7. 2022
18. neděle v mezidobí (sv. Ignác z Loyoly)
7.30za zemřelé obyvatele a za zaměstnance Centra sociálních služeb a všechny duše v očistci
9.00KOCHOV za živé i zemřelé obyvatele Kochova a Kladorub a za rodinu Vaněrkovu, živé i zemřelé členy z obou stran, zvláště za uzdravení vážně nemocných členů rodin a za duše v očistci
PONDĚLÍ
1. 8. 2022
sv. Alfons z Liguori
  
ÚTERÝ
2. 8. 2022
  
STŘEDA
3. 8. 2022
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
18.00za kněze
18.45Možnost tiché i vedené adorace do 20h
ČTVRTEK
4. 8. 2022
(sv. kněz Jan Maria Vianney)
13.00s ROZLOUČENÍM s pí. Martou Fantovou z Letovic
PÁTEK
5. 8. 2022
(Posvěcení římské baziliky Panny Marie)
18.00za živé i zemřelé členy živého růžence
SOBOTA
6. 8. 2022
Svátek Proměnění Páně
7.30za rodiče Chladilovy, Štěpánovy, manžela Karla Štěpána a za duše v očistci.
NEDĚLE
7. 8. 2022
19. neděle v mezidobí
7.30za živou a zemřelou rodinu Fidlerovu a Kvapilovu
9.00se KŘTEM Marka Valouška z Novičí za zemřelé manžele Hönigovy a celou živou a zemřelou rodinu
  • Těm, kteří se již nedostanou do kostela, bude svátosti udělovat o. Jiří tento pátek.
  • Na sobotní celodenní adoraci se můžete zapisovat.
  • S knězem Martinem Středou byl zahájen proces blahořečení.