Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 1. 5. do 8. 5. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
1. 5. 2022
3. neděle velikonoční (Sbírka na farní opravy)
10.30za zemřelého Františka Bočka a rodinu Bočkovu a Šiborovu
PONDĚLÍ
2. 5. 2022
Památka sv. Atanáše
17.45májová pobožnost
18.00za zemřelého synovce Ernesta, jeho zemřelé rodiče, prarodiče, příbuzné a za uzdravení neteře Marty
ÚTERÝ
3. 5. 2022
Svátek sv. Filipa a Jakuba
18.00za P. Františka Janhubu, Jarmilu a Jaroslava, rodinu Janhubovu a Beranovu
STŘEDA
4. 5. 2022
po 3. neděli velikonoční (sv. Florián)n
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
5. 5. 2022
po 3. neděli velikonoční (sv. Gothard)
17.45májová pobožnost
18.00za zemřelé Marii a Stanislava Hruškovy
PÁTEK
6. 5. 2022
sv. Jana Sarkandera
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
7. 5. 2022
17.45májová pobožnost
18.00s nedělní platností
za zemřelé rodiče Novotné, Zezulovy a sestru Věru
NEDĚLE
8. 5. 2022
4. neděle velikonoční (Panna Maria, Prostřednice všech milostí)
10.30za živou a zemřelou rodinu Žouželovu, Vránovu a Dvořákovu a duše v očistci
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Májové pobožnosti budou každé pondělí, čtvrtek a sobotu přede mší svatou, od 17.45. Modlitba svatého růžence začne tedy již v 17.15.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 1. 5. do 8. 5. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
1. 5. 2022
3. neděle velikonoční (Sbírka na farní opravy)
7.30za rodiče Širůčkovy, bratra a Andulku Brablecovou
9.00za zemřelé HASIČE a duše v očistci
12.30KŘEST Stelly Komárkové
PONDĚLÍ
2. 5. 2022
Památka sv. Atanáše
  
ÚTERÝ
3. 5. 2022
Svát. sv. Filipa a Jakuba
  
STŘEDA
4. 5. 2022
po 3. neděli velikonoční (sv. Florián)
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za pí. Formáčkovou
18.00za živé a zemřelé sourozence a celou rodinu Loukotovu a Ševčíkovu
18.45Možnost tiché i vedené adorace do 20h
ČTVRTEK
5. 5. 2022
po 3. neděli velikonoční
  
PÁTEK
6. 5. 2022
sv. Jana Sarkandera
18.00Vedená zvláště pro biřmované s adorací za živé i zemřelé členy živého růžence
SOBOTA
7. 5. 2022
po 3. neděli velikonoční
7.30za Jiřinu Ondráčkovou, rodinu Ondráčkovu, Komárkovu a Brožkovu
NEDĚLE
8. 5. 2022
4. neděle velikonoční, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
7.30ZA NOVÁ POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU
9.00na poděkování za 18 let manželství s prosbou za celou rodinu (o. Alois)
  • Těm, kteří se již nedostanou do kostela, bude svátosti udělovat o. Jiří tento pátek.
  • Ministrantská schůzka začne tuto sobotu bohoslužbou.
  • Biskup Pavel zve: „Jaké budou naše farnosti, taková bude celá církev. V tomto duchu bych vás rád pozval v sobotu 7. v 15 hodin do naší katedrály na diecézní synodální setkání. Po pontifikální bohoslužbě budou představeny výsledky diecézního synodálního procesu." Těším se.
  • Připomínáme pozvání na ples tuto sobotu, vstupenky stále jsou. Dary do tomboly noste to do pátku.
  • Pozor, v neděli 15. května bude místo "deváté" poutní bohoslužba ve Třebětíně ve 14 hodin!
  • Naši biskupové nám píší: "Bratři, sestry, především vy, mladí přátelé, příští neděli budeme slavit Neděli Dobrého pastýře, která je spojena s modlitbami za nová povolání ke služebnému kněžství a zasvěcenému životu. Potýkáme se s nedostatkem duchovních povolání, která jsou tak důležitá pro život církve, Kristova těla. Kristova láska až k oběti se dotýká lidských srdcí i ve 21. století, oslovuje muže i ženy a zve k celoživotnímu následování a službě. Mnozí se připravujete k maturitě a my, vaši pastýři, také vás vyzýváme, abyste neodporovali i velmi jemnému volání, kterým možná i vás náš Pán k sobě přitahuje. Vězte, že v takovém případě vás chce ve své službě učinit šťastnými a užitečnými pro druhé! I když termín odevzdání přihlášek do semináře končí, biskup vás neodmítne a rád se s vámi setká. Církev vás potřebuje! Obracíme se také na vás, všechny věřící, abyste se ve farnostech, rodinách i sami na tento úmysl intenzivně modlili. Zítra začne Týden modliteb za duchovní povolání. Moc vás prosíme o modlitbu! Sám Pán přece říká: ,Proste Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!’. Zvláště doporučujeme adoraci Pána v eucharistii, Denní modlitbu církve nebo růženec. Věříme, že Pán naše modlitby vyslyší a naší církvi nebudou chybět ti, kteří hlásají Boží slovo, vysluhují svátosti a vedou lid do Božího království.
  • Připojme se v tomto měsíci máji intenzivněji k modlitbě s matkou Boží a matkou církve. Tuto neděli se můžeme společně pomodlit v 18 hodin u kapličky na Pražské.