Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 28. 2. do 7. 3. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
28. 2. 2021
2. neděle postní
(Sbírka Svatopetrský haléř)
10.30za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní (slouží o. Jiří)
PONDĚLÍ
1. 3. 2021
po 2. neděli postní
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za P. Stanislava Jiřího Fialu
ÚTERÝ
2. 3. 2021
po 2. neděli postní
  
STŘEDA
3. 3. 2021
po 2. neděli postní
14.00mše svatá v nemocniční kapli pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
4. 3. 2021
po 2. neděli postní
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za rodinu Tomkovu
PÁTEK
5. 3. 2021
po 2. neděli postní
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
6. 3. 2021
Vigilie 3. neděle postní
17.30pobožnost křížové cesty
18.00s nedělní platností
za P. Františka Krchňáka
NEDĚLE
7. 3. 2021
3. neděle postní
10.30za Zdeňku Klestilovou a celou rodinu
 • Možná účast na mši svaté v klášteře:
  • Ve všední dny obsazujte pouze označená místa v počtu do 10% kapacity kostela maximálně. Místo na stání není povoleno.
  • V sobotu, neděli a ve svátky je účast na mši svaté možná pouze po domluvě s koordinátorkou Mgr. Emílií Portlovou na telefonním čísle 601 392 798. Volat můžete od čtvrtka do soboty v době 10.00 - 12.00 a 19.00 - 20.00.
  • Kostel se otevírá vždy 15 minut přede mší svatou nebo před pobožností křížové cesty.
  • Možnost zpovědi přede mší svatou nebude.
 • Příležitost k svátosti smíření je v pátek od 15 do 16 hodin.
 • Pobožnost křížové cesty v postní době bude v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu v 17.30.
 • Sbírka tuto neděli je tzv. "Svatopetrský haléř". Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí a pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof a lidem v nouzi. Za všechny vaše dary Pán Bůh zaplať.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 28. 2. do 7. 3. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
28. 2. 2021
2. neděle postní (Sbírka Svatopetrský haléř)
7.30za rodinu Prudilovu, Pavlíkovu, Libuši a Jiřího Voldřicha, tetu a za duše v očistci
9.00za syna Petra a Boží ochranu pro celou rodinu
18.00Křížová cesta s možností přijmout eucharistii
PONDĚLÍ
1. 3. 2021
po 2. neděli postní
  
ÚTERÝ
2. 3. 2021
po 2. neděli postní
18.00na poděkování Pánu Bohu a za živou a zemřelou rodinu (úmysl z klášterního kostela)
STŘEDA
3. 3. 2021
po 2. neděli postní
18.00za zemřelého manžela, syna, živou rodinu a duše v očistci
ČTVRTEK
4. 3. 2021
po 2. neděli postní
  
PÁTEK
5. 3. 2021
po 2. neděli postní
16.30Adorace Nejsvětější svátosti s možností přijmout eucharistii
18.00(vyhrazená pro zadavatele úmyslu a pro biřmovance) za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
6. 3. 2021
Vigilie 3. neděle postní
14.00s ROZLOUČENÍM s pí. Vlastou Dufkovou
18.00za zemřelého Vlastíka (rok výročí) a za celou živou a zemřelou rodinu
NEDĚLE
7. 3. 2021
3. neděle postní
7.30za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
9.00za Jiřího Širůčka, rodinu Širůčkovu a Krejčířovu
18.00Křížová cesta s možností přijmout eucharistii
 • Protože se pandemická situace stále horší, je třeba, abychom byli ještě opatrnější. Aby bylo jistější, že nás nebude na bohoslužbách více, než by mělo, a že se vystřídáme, účastněte se nedělní bohoslužby (včetně soboty večer) 1x za dva týdny. Doporučujeme hlásit se přednostně do klášterního kostela. Zachovávejme potřebné rozestupy, ve farním kostele nechávejme mezi sebou vždy jednu řadu volnou. Pokud by někdo neměl respirátor, je možné si vzít za dobrovolný příspěvek. Eucharistii je možné přijmout po adoracích (v neděli 8:40 a 10:10, v pátek v 17:30), po křížové cestě v neděli, nebo ve všední dny.
 • Pravidelný výstav Nejsvětější svátosti do 20 hod. bude tuto středu před 1. pátkem.
 • Svátosti těm z farnosti, kteří se již nedostanou do kostela, bude otec Jiří udělovat v pátek v jejich domech.
 • Při bohoslužbách slavnosti Narození Páně jsme sbírku věnovali na pomoc nejpotřebnějším. 5 tisíc zůstane ve farnosti pro potřeby naší vznikající charitní farní služby, 15 tisíc pošleme na jedno ze dvou vybraných míst: Charitě v běloruském Minsku, která se potýká se zhoršenou situací v současné době politického pronásledování, nebo na Domácí hospic Duha v Hořicích, který těžce shání prostředky pro svou činnost. Můžete se i vy zúčastnit výběru svým podpisem na archu vzadu na stolečku.
 • Upozorňujeme vás, rodiny, ohledně postní cesty dětí, že dnes je kvůli uzavření okresů poslední možnost navštívit kříž v Rozhraní.