Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 31. 1. do 7. 2. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
31. 1. 2021
4. neděle v mezidobí (sv. Jan Bosko)
10.30za Petra Širůčka a rodiče
PONDĚLÍ
1. 2. 2021
vigilie svátku Uvedení Páně do chrámu
18.00za živou a zemřelou rodinu Kolářovu, příbuzné a duše v očistci
ÚTERÝ
2. 2. 2021
svátek Uvedení Páně do chrámu
  
STŘEDA
3. 2. 2021
sv. Blažej
14.00mše svatá v nemocniční kapli pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
4. 2. 2021
18.00za rodinu malíře Daňka
PÁTEK
5. 2. 2021
sv. Agáta
14.00za nemocnici
SOBOTA
6. 2. 2021
sv. Pavel Miki a druhové
18.00s nedělní platností
za Josefa a Boženu Sedláčkovy a jejich rodiče
NEDĚLE
7. 2. 2021
5. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za 89 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
 • Možná účast na mši svaté v klášteře:
  • Ve všední dny obsazujte pouze označená místa v počtu do 10% kapacity kostela maximálně. Místo na stání není povoleno.
  • V sobotu, neděli a ve svátky je účast na mši svaté možná pouze po domluvě s koordinátorkou Mgr. Emílií Portlovou na telefonním čísle 601 392 798. Volat můžete od čtvrtka do soboty v době 10.00 - 12.00 a 19.00 - 20.00.
  • Kostel se otevírá vždy 15 minut přede mší svatou.
  • Možnost zpovědi přede mší svatou nebude.
 • Příležitost k svátosti smíření je v pátek od 15 do 16 hodin.
 • Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě stromků v kostele i na inženýrském rozmístění svíčiček, také všem, kteří pekli a zdobili perníčky (letos to bylo sedm rodin), a pomáhali s jejich aranžováním. Perníkový betlém jsme ponechali ještě na oltáři, kde si jednotlivé kousky budete moci během týdne rozebrat. Prosíme, z hygienických důvodů vybírejte očima, a na co sáhnete vy nebo vaše děti, to si odneste.
 • Svatoblažejské požehnání bude udíleno v sobotu a v neděli po mši svaté.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 31. 1. do 7. 2. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
31. 1. 2021
4. neděle v mezidobí (sv. Jan Bosco)
7.30za Františku, Josefa a Emila Lukešovy, Františka a Františku Musilovy, rodinu Prudkou, Dokoupilovu, Tomanovu, Zdenku Dyčkovou a za duše v očistci
9.00za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
PONDĚLÍ
1. 2. 2021
  
ÚTERÝ
2. 2. 2021
Svátek Uvedení Páně do chrámu
18.00za zdraví a sílu pro lékaře, sestry a všechny sociální a zdravotnické pracovníky, zvláště z Letovic, a za duše v očistci
STŘEDA
3. 2. 2021
sv. Blažej
18.00s vyprošováním zdraví duše a těla na přímluvu sv. Blažeje na poděkování za uplynulých 60 let života s prosbou za duše v očistci
ČTVRTEK
4. 2. 2021
  
PÁTEK
5. 2. 2021
sv. Agáta
18.00(vyhrazená pro biřmovance a organizátory) za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
6. 2. 2021
sv. Pavel Miki a druhové
9.00za Julii Hönigovou a živou a zemřelou rodinu
18.00za posilu a ochranu pro kněze a za naše přijetí Boha za Otce skrze Krista a pomoc Panny Marie
NEDĚLE
7. 2. 2021
5. neděle v mezidobí
7.30na poděkování za 80 let života a za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Kvapilovu, Fidlerovu a za duše v očistci
9.00na poděkování za 80 roků života a Boží požehnání pro celou rodinu
 • Hromnice - svátek Uvedení Páně do chrámu v úterý můžete slavit i doma, zde jsou k této této bohoslužbě včetně požehnání svící texty.
 • Pravidelný výstav Nejsvětější svátosti do 20 hodin bude tuto středu před 1. pátkem.
 • Svátosti těm z farnosti, kteří se již nedostanou do kostela, bude otec Jiří udělovat v pátek v jejich domech.
 • Protože v pátek se na mši svatou velká část z vás nedostanete, je možné přijít na adoraci od 16:30 a v 17:30 přijmout eucharistii.
 • Ministranti budou mít v sobotu schůzku, tentokrát po snídani v 8 hodin k adoraci a k programu v přírodě.
 • Otec biskup nám posílá každoroční výzvu: "Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2021/2022 je možné zaslat poštou k mým rukám do 21. března 2021. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím." Váš biskup Vojtěch