Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 1. 12. do 8. 12. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
1. 12. 2019
1. neděle adventní
10.30za živou a zemřelou rodinu Lebišovu
PONDĚLÍ
2. 12. 2019
sv. Bibiána
18.00na úmysl dárce
ÚTERÝ
3. 12. 2019
sv. František Xaverský
18.00za Olinku Česálkovou a celou rodinu
STŘEDA
4. 12. 2019
sv. Jan Damašský, sv. Barbora
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
5. 12. 2019
sv. Sába
18.00za Marii Vykydalovou a rodiče
PÁTEK
6. 12. 2019
sv. Mikuláš
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
7. 12. 2019
sv. Ambrož
18.00s nedělní platností
za rodiče Josefa a Marii Váňovy, za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
NEDĚLE
8. 12. 2019
2. neděle adventní
10.30za Emílii a Josefa Mrázkovy a jejich rodiče
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 1. 12. do 8. 12. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
1. 12. 2019
1. neděle adventní (sbírka na církevní školství)
7.30za farníky
9.00za Josefa Bártu, celou rodinu a duše v očistci
PONDĚLÍ
2. 12. 2019
Pondělí po 1. neděli adventní
  
ÚTERÝ
3. 12. 2019
sv. František Xaverský, misionář
  
STŘEDA
4. 12. 2019
Středa po 1. neděli adventní/ sv. Barbora
10.00v CENTRU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za živou a zemřelou rodinu a syna Petra
18.00za Emila Lukeše, živou a zemřelou rodinu Lukešovu, Musilovu, za Františka Tomana a duše v očistci
ČTVRTEK
5. 12. 2019
Čtvrtek po 1. neděli adventní
  
PÁTEK
6. 12. 2019
sv. Mikuláš/ Pátek po 1. neděli adventní
18.00za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
7. 12. 2019
sv. Ambrož, biskup a učitel církve
7.30za Františka Tichého, rodiče Mrázkovy, babičku Svobodovu, Věrku Svobodovu a Miloše Spáčila
NEDĚLE
8. 12. 2019
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
7.30za rodinu Henzlovu
9.00ZA FARNÍKY
 • Další události týdne:
 • o Tuto středu před 1. pátkem bude pravidelná tichá adorace po mši svaté do 20:00 hod.
 • o V pátek bude o. Jiří udělovat svátosti nemocným v jejich domech.
 • o Děti, nezapomeňte přijít v pátek na památku sv. Mikuláše. Chtěl by se s vámi setkat.
 • o V sobotu bude dopoledne od mše do 11h předvánoční schůzka a nácvik ministrantů.
 • Z dalších oznámení:
 • o Vzadu na stolečku je možné podepsat petici k propuštění dvou křesťanských manželů na Kubě. Více informací si tam můžete přečíst.
 • o Tištěný adventní průvodce pro vás, kteří jste si jej objednali je vzadu na stolečku. Je tam také několik výtisků navíc k volnému zakoupení. Cena je 9 Kč.
 • Dnes jsme zvaní na farní kavárnu k neformálnímu popovídání s misionářem o. Františkem Slavíčkem. Ve 14 hodin pak do kostela na jeho povídání o misii. Více informací je na nástěnce a na internetu.
 • Na letošní advent jsme připravili pro děti, ale i pro všechny ostatní, aktivitu Stopy do Betléma. V krabičkách pod ambonem, v klášteře vzadu na stolečku si ode dneška můžete vzít adventní úkol, po jehož splnění připíchnete stopu do vytvořené krajiny. Více informací budete mít na adventním dopisu, který každá rodina dostanete po mši svaté. Pro děti je speciální dopis, který si mohou vyzvednout v sakristii.