Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 1. 10. do 8. 10. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
1. 10. 2023
26. neděle v mezidobí (sv. Terezie od Dítěte Ježíše)
10.30za zemřelé rodiče Stanislava a Jitku Ježovy
PONDĚLÍ
2. 10. 2023
sv. andělé strážní
18.00za živou a zemřelou rodinu Kolářovu, příbuzné a duše v očistci
ÚTERÝ
3. 10. 2023
18.00za Jana a Josefa, oboje rodiče, prarodiče, Stanislava Skoupého a Boží ochranu pro živou rodinu
STŘEDA
4. 10. 2023
sv. František z Assisi
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
5. 10. 2023
(sv. Faustyna)
18.00za Karla Majdla
PÁTEK
6. 10. 2023
sv. Bruno
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
7. 10. 2023
(Panna Maria Růžencová)
18.00s nedělní platností
za Josefa Sedláka, rodinu Kosmákovu a duše v očistci
NEDĚLE
8. 10. 2023
27. neděle v mezidobí
10.30za zemřelé spolužáky, sousedy, spolupracovníky a kamarády
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 1. 10. do 8. 10. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
1. 10. 2023
26. neděle v mezidobí (sv. Terezie od Dítěte Ježíše)
7.30za zemřelého manžela, rodiče a sourozence a na poděkování za Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu a vyslyšené prosby
9.00za zemřelé rodiče, sourozence, syna Františka a celou živou a zemřelou rodinu Zedníkovu, Tesařovu a Večeřovu
PONDĚLÍ
2. 10. 2023
sv. andělé strážní
  
ÚTERÝ
3. 10. 2023
  
STŘEDA
4. 10. 2023
sv. František z Assisi
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za zemřelou sestru Miladu Spáčilovou
18.00za manžela, živou a zemřelou rodinu Doskočilovu a Čechovu, za bratra a za Jiřinku Hrbáčkovou
18.45Možnost ADORACE Pána v eucharistii a slavení svátosti smíření do 20 hodin
ČTVRTEK
5. 10. 2023
(sv. Faustina)
  
PÁTEK
6. 10. 2023
(sv. Bruno)
18.00vedená zvláště pro DĚTI, nejen připravující se na 1. sv. přijímání s krátkou adorací Nejsvětějšího Srdce Ježíšova za Martu a Aloise Poláčkovy, rodinu Rozsívalovu, za Toma Martoma a za živé i zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
7. 10. 2023
Panna Maria Růžencová
7.30za rodinu Tenorovu, Hruškovu, Rajtšlégrovu, Bednářovu a všechny duše v očistci
NEDĚLE
8. 10. 2023
27. neděle v mezidobí
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00za rodiče Hoderovy
  • K událostem týdne: Ty, kteří se již nedostanou do kostela, budeme zejm. v pátek navštěvovat se svátostmi.
  • Začíná měsíc růžence, povzbuzujeme vás k této modlitbě, společně také před každou bohoslužbou! Nedávno František řekl v Marseille: "jste povoláni stát se muži a ženami pro druhé hlasem, který se přimlouvá. Tak bude modlitba breviáře, denní rozjímání Slova, růženec a každá jiná modlitba (doporučuji zvláště modlitbu adorace) naplněná tvářemi těch, které vám Prozřetelnost staví do cesty."
  • Ministranti se sejdou na první schůzku a tréning letošní sezóny v sobotu od 7:25.
  • Na celodenní sobotní adoraci se můžete se psát na stolečku a na internetu.
  • Z dalších oznámení: Připomínáme výzvu napsat do 10. října vzpomínku na faráře Františka Krchňáka, která může přiblížit nejen jeho osobnost z různých pohledů, ale také dějiny naší farnosti.
  • Dnes Po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.
  • K modlitbě za synodu a společném přemýšlení o tématech synody, který začíná ve středu v Římě, vás zveme v neděli od 16 hodin v kostele a následně na faře.