Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 1. 1. do 8. 1. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
1. 1. 2023
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
10.30ZA NAŠE SPOLEČENSTVÍ
PONDĚLÍ
2. 1. 2023
sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
7.30Zahájení ADORAČNÍHO DNE
17.30Společné zakončení ADORAČNÍHO DNE
18.00za zdraví pro vnučku a urovnání vztahů v rodině
ÚTERÝ
3. 1. 2023
Nejsvětější jméno Ježíš
18.00na úmysl dárce
STŘEDA
4. 1. 2023
po oktávu Narození Páně
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
5. 1. 2023
Vigilie SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ
18.00s žehnáním vody, kadidla a křídy za zemřelou rodinu Kalibánovu, Milotovu a Tománkovu a za duše v očistci
PÁTEK
6. 1. 2023
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
7. 1. 2023
18.00s nedělní platností
na poděkování za 59 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
NEDĚLE
8. 1. 2023
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
10.30za Bedřišku a Břetislava Širůčkovy
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
 • Láme se nám rok 2022-23, tak bychom chtěli poděkovat všem, kdo se nějak podílejí na životě kláštera. Díky všem, kdo se účastníte bohoslužeb a modlíte se. Díky všem, kdo se sami osobně podílíte na fungování kláštera. Děkujeme Helence s malou skupinou za pravidelný úklid. Děkujeme Majce za pravidelnou výzdobu kostela a organizaci stavby perníkového betléma. Děkujeme všem, kdo poskytují květiny na oltáře, a těm, kdo pekli perníčky do betléma. Děkujeme schole za zpěv a ministrantům za službu u oltáře a menší i větší práce, zvláště za vánoční výzdobu. Děkujeme Jiřímu, Míle a Hance za krásný varhanní doprovod, i když nyní v zimě to pro ně není nic příjemného. Děkujeme panu kostelníkovi Františkovi za jeho každodenní službu, není to jen odemykání kostela, chystání na mši svatou, ale též nejrůznější opravářské práce (instalace těsnění do dveří, oprava svíček na smrčky, výměna nefunkčních věcí...) a nakonec velké díky otci Aloisovi za mše svaté, poučné homilie, službu nemocným, ale i praktické činnosti, jako je výroba chaloupek do betléma nebo pomoc při stavění lešení pro stromečky za oltářem, když se nikdo jiný nepřihlásil. A především za jeho otcovský vztah k nám všem. A nakonec bychom chtěli poprosit vás všechny. Máte-li nápad, jak se osobně zapojit, jste vítáni, jak mezi nás ministranty a zpěváky - bez rozdílu let, tak pokud by se někdo neštítil vzít do ruky hadr a pomoci s úklidem, výzdobou... Můžete mít i další výborné nápady, jak se zapojit. Nebojte se přijít do sakristie a domluvit se.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 1. 1. do 8. 1. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
1. 1. 2023
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
7.30ZA MÍR
9.00za uzdravení syna a zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
PONDĚLÍ
2. 1. 2023
sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
  
ÚTERÝ
3. 1. 2023
  
STŘEDA
4. 1. 2023
po oktávu Narození Páně
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za manžela a celou rodinu Fidlerovu, Kvapilovu a Bočkovu
18.00za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
18.45Možnost ADORACE Pána v eucharistii a slavení svátosti smíření do 20 hodin
ČTVRTEK
5. 1. 2023
  
PÁTEK
6. 1. 2023
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
18.00s krátkou adorací a žehnáním vody, kadidla a křídy za živé i zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
7. 1. 2023
po Zjevení Páně (sv. Rajmund)
7.30na úmysl dárce
NEDĚLE
8. 1. 2023
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00se KŘTEM Daniela Hejla ZA ZEMŘELÉHO PAPEŽE BENEDIKT XVI.
 • K akcím týdne:: Zítra, v pondělí 2. ledna nás tradičně čeká ADORAČNÍ DEN: spojme se v modlitbě za naši diecézi, dle přání o. biskupa za povolání a za bohoslovce. Vezměte i své děti a mladé! Společné zahájení bude v Klášterním kostele v 7:30 ranními chválami, zakončení tamtéž společnou adorací v 17:30. Zapisujte se po bohoslužbách na arch vzadu na stolečku.
 • Ty, které se již nedostanou do kostela, budeme navštěvovat tento pátek.
 • V sobotu 7.1. proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Prosíme všechny, kteří by byli ochotni se zapojit do koledování, aby přišli ráno v 9:00 na faru. Vy, kteří byste mohli některou ze skupinek vést (nad 15 let) přijďte prosím už v 8:30. Čím více nás bude, tím lépe! Ministranty k tomu zveme místo schůzky.
 • V sobotu v 18 hodin – připomínáme – vás zveme k setkání k přípravě pašijové hry na faře.
 • V neděli 8. 1. jste zváni v 15h na Tříkrálový koncert.
 • (Dnes:) Děti, přijďte si pro kartičky, příběh máte na internetu.
 • Do pracovních skupinek se, prosíme, pište do příští neděle.
 • Do úterý můžete podepsat přání o. Tomáši Mikulovi k 55. narozeninám.
 • Po mši svaté (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.