Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 17. června 2024.
Zde najdete kontaktní údaje farnosti a kněží a informace o tom, jak je možné kněze kontaktovat:

Římskokatolická farnost Letovice


obyvatel města Letovice a jeho částí (Babolky, Jasinov, Kladoruby, Kněževísko, Kochov, Lhota, Meziříčko, Novičí, Podolí, Slatinka, Třebětín a Zábludov), obcí Lazinov, Míchov a Skrchov, Centra sociálních služeb a Nemocnice Letovice.
 
adresa:Pod kostelem 97/3, 679 61 LETOVICE
IČO:620 758 96
číslo účtu farnosti:196 052 354 / 0300
 
farářP. Jiří BRTNÍK
Nejjistěji se se mnou – s prosbou o duchovní službu nebo jinou věc týkající se farnosti – spojíte:
  • telefonicky od úterý do soboty od 8:30 do 20 hod., v případě nutnosti však kdykoli (pokud se nedovoláte, nebojte se volat znovu, nebo vám zavolám zpět)
  • e-mailem
  • nebo osobně po bohoslužbách. Pokud budu na faře, velmi rád vás tam též přijmu
telefon: 516 474 165 (pokud budete volat déle, hovor se přesměruje na osobní mobilní telefon)
e-mail:letovice@dieceze.cz
 
výpomocný duchovní
a nemocniční kaplan
v Nemocnici Letovice
P. Alois SEDLÁK
Kontakt: skrze faráře nebo nemocniční personál, pro zaopatření volejte 602 767 379.