Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 27. června 2019.
farářP. Tomáš MIKULA
výpomocný duchovníP. Alois SEDLÁK
 
adresa:Pod kostelem 3, 679 61 LETOVICE
telefon: 516 474 165
e-mail:letovice@dieceze.cz
číslo účtu farnosti:196 052 354 / 0300