Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 30. listopadu 2022.

Občasník červen

Napsala Marie Kocinová
12. listopadu 2022
Po dlouhé odmlce vyšlo nové číslo farního informačního občasníku.
Z obsahu:
- zhodnocení synody v naší farnosti
- co nás čeká v červnu a o prázdninách
- seznámení s existujícími farními společenstvímiČlánky/Časopis/art998