Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 25. září 2022.

Pastorační rada

Napsal Jiří Brtník
6. září 2022
Po kliknutí si můžete otevřít zápis z červnového setkání pastorační rady.
Články/Akce/art983