Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 12. srpna 2022.

Změna

Napsal Jiří Brtník
17. července 2022
Pozor, tuto následující neděli 31. července nebude bohoslužba v 9 hodin ve farním kostele, ale jste zvaní ve stejný čas na pouť do Kochova do kostela sv. Jiří a sv. Anny!
Aktualizováno 26. července 2022
Články/Akce/art978