Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 26. června 2022.

Synoda a rada

Napsal Jiří Brtník
17. června 2022
Zde zveřejňujeme závěry farní fáze synody.

Po kliknutí si můžete otevřít zápis z květnového setkání pastorační rady.

Články/Akce/art972