Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 26. června 2022.

Puťák mužů

Napsal Jiří Brtník
10. června 2022
Muži, chlapi, hlasujte o termínu letošního puťáku zde.
Články/Akce/art971