Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 26. června 2022.

Koncert

Napsal Jiří Brtník
17. května 2022
Ve čtvrtek vás spolu s MKS zveme do farního kostela na varhanní (J. Jelínková, H. Bočková) a sólově-pěvecký (K. Vrbovská) koncert duchovní hudby!
Články/Akce/art966