Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 17. května 2022.

POUŤ

Napsal Jiří Brtník
13. května 2022
Můžete si vybrat, zda budete chtít skutečně putovat – pěšky –, nebo dáte přednost kolu, nebo využijete dopravu autobusem s vícero zastávkami a prohlídkami:

Pěší putování:
  • Kvůli vzdálenosti Hustopečí se nejzdatnější pěší poutníci dopraví vlakem v sobotu 28. již 4:58 do Židlochovic, odkud vyjdou přes rozhlednu nad vinicemi do Křepic, kde se k nim připojí ostatní poutníci k modlitbě v přírodním areálu křížové cesty v Křepicích. Dále projdou kolem opevněného kostela v Kurdějově, rozhlédnou se nad Hustopečemi a sejdou ke kostelu. Celková délka trasy je 27 km.
  • Protože autobus bude přetínat pěší trasu na dvou místech, je možné se připojit k pěším poutníkům v Křepicích (V tomto případě se zapište na autobus, pokud nepřijedete autem. Do Hustopečí zbude 12 km),
  • nebo v Kurdějově (V tomto případě se zapište na autobus, pokud nepřijedete autem. Do Hustopečí už to bude přes rozhlednu jen 5 km).
Mapu celé trasy najdete zde.

Ti, kteří pojedou autobusem:
budou mít hodně času na prohlídky krásných míst, modlitbu i relaxaci. Z Letovic a okolí by se vyjíždělo v sobotu 28. již v 8:30,
aby mohli všichni poutníci v 10 hodin začít společnou modlitbou křížové cesty v přírodním areálu v Křepicích.
Druhou zastávkou s možností (vlastního) oběda bude u areálu opevněných kostelů a zvonice s podzemními chodbami v Kurdějově.
Nakonec vás autobus doveze (cca ve 13h) pod hustopečskou rozhledu či přímo do Hustopečí, kde můžete využít čas podle svého uvážení (návštěva v okolí Hustopečí Mandloňové rozhledny. (s převýšením), v Hustopečích města, kaple sv. Rocha, městského muzea, evangelického kostela, kavárny či se již sami vypravíte strávit chvíli...)
v kostele sv. Václava a sv. Anežky poprosíme v 14:30 o uvedení do historie kostela

a v 15 hodin by náš den vyvrcholil BOHOSLUŽBOU se sv. Anežkou.


Ti, kteří raději pojedou na kole: mají možnost jet celou trasu (98 km), ale kvůli délce a možnosti se připojit k ostatním poutníkům a mít více času na návštěvu zajímavých míst a na odpočinek, mohou popojet vlakem. Nazpět mohou také využít odvozu autobusem.

Ti, kteří pojedou svým autem: si cestu organizují sami, ideálně tak, aby se mohli zúčastnit co nejvíce společného programu, zejm. bohoslužby.

Na autobusovou, pěší i cyklistickou variantu se zapisujte v kostelích nebo zde!Aktualizováno 14. května 2022
Články/Akce/art965