Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 24. června 2024.

ADORACE

Napsal Jiří Brtník
9. května 2022
V sobotu bývá možnost osobní adorace Pána v Nejsvětější svátosti od ranní bohoslužby do večera, nyní již většinou v kostele. Zapisovat se můžete na stolečku (ve farním kostele) nebo na zde.

.

Aktualizováno 10. května 2024
Články/Akce/art964