Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 17. května 2022.

ADORACE

Napsal Jiří Brtník
9. května 2022
V sobotu bude možnost osobní adorace Nejsvětější svátosti od ranní bohoslužby do večera. Zapisovat se můžete na stolečku (ve farním kostele) nebo na internetu.
Články/Akce/art964