Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 28. září 2023.

ADORACE

Napsal Jiří Brtník
9. května 2022
V sobotu bývá možnost osobní adorace Pána v Nejsvětější svátosti od ranní bohoslužby do večera. Zapisovat se můžete na stolečku (ve farním kostele) nebo na internetu.Aktualizováno 28. září 2023
Články/Akce/art964