Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 30. ledna 2023.

ADORACE

Napsal Jiří Brtník
9. května 2022
V sobotu bývá možnost osobní adorace Pána v Nejsvětější svátosti od ranní bohoslužby do večera. Zapisovat se můžete na stolečku (ve farním kostele) nebo na internetu.

V pondělí 2. ledna je místo toho v Klášteře adorační den.

Aktualizováno 29. ledna 2023
Články/Akce/art964