Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 17. května 2022.

Ekonom. rada

Napsal Jiří Brtník
24. dubna 2022
Vážení farníci, zde (v zápisu) se můžete podrobně seznámit s naším hospodařením na základě práce ekonomické rady
Články/Akce/art962