Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 17. května 2022.

Tříkrálová sbírka

Napsala Marie Kocinová
3. ledna 2022
Také letos proběhne v naší farnosti tříkrálová sbírka pro potřebné, kterou organizuje Charita.
Kvůli přetrvávající pandemii však nebudou domy navštěvovat koledníci, ale tříkrálové pokladničky budou spolu s cukříky a samolepkami na dveře rozmístěny na různých místech v Letovicích až do 16. ledna. Kromě obou kostelů i na městském úřadě, v knihovně v Letovicích, Kladorubech a Jasinově, v Lékárně Milosrdných bratří, v prodejnách COOP, ELPRUM a U kaštanu.

Více na plakátku nebo na webu sbírky.


Aktualizováno 8. ledna 2022
Články/Akce/art945