Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 17. května 2022.

Betlémské světlo

Napsala Marie Kocinová
8. prosince 2021
Jako každým rokem, i letos přivezou skauti betlémské světlo do našeho města. Tentokrát to bude již 18. prosince 2021 rychlíkem Svitava s příjezdem v 7:33 na nádraží.Články/Akce/art944