Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 15. října 2021.

POZOR!

Napsal Jiří Brtník
31. srpna 2021
Tuto neděli 5. září jsme zvaní na FARNÍ DEN, který začne BOHOSLUŽBOU V 11:30, bude pokračovat společným obědem a programem pro všechny generace.
POZOR, NENÍ MŠE SVATÁ V 9H!
Články/Akce/art936