Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 3. prosince 2021.

Noc kostelů

Napsala Marie Kocinová
21. května 2021

PROGRAM NOCI KOSTELŮ V LETOVICÍCH A V KOCHOVĚ


KOSTEL SV. PROKOPA

  • 18.00 hodin - mše svatá
  • 19.00 – 22.00 hodin - kostel bude otevřen ke ztišení a prohlídce
  • v 19.30 a ve 20.30 hodin proběhnou komentované prohlídky uvnitř kostela
  • ve 21.30 hodin proběhne prohlídka vnějšku kostela
  • 20.30 - 21.30 hodin budou připraveny aktivity pro děti v okolí kostela

KOSTEL SV. VÁCLAVA

  • 18.00 – 22.00 bude otevřený kostel i hrobka ke ztišení a prohlídce, v případě zájmu i s komentářem
  • 20.45 hodin – v hrobce ukázka gregoriánského chorálu v průběhu církevního roku v podání scholy klášterního kostela (během této doby - cca 30 minut - bude otevřena pouze hrobka a kostel bude uzavřen)

KOSTEL SV. JIŘÍ V KOCHOVĚ

  • 19.00 – 22.00 hodin - kostel bude otevřen ke ztišení a prohlídce
  • v průběhu večera zazní duchovní hudba

Prosíme návštěvníky našich kostelů, aby používali respirátor nebo roušku, dezinfekci na ruce a udržovali mezi sebou rozestupy.

Články/Akce/art928