Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 23. dubna 2021.
Články/Akce/art920