Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 12. srpna 2022.

Služby

Napsal Jiří Brtník
20. března 2021
Vážení farníci, ve farním kostele a na webu jsou, nebo brzy budou trvale zveřejněny služby ve farnosti, které je dobré znát, abyste tyto osoby mohli kontaktovat, nebo se pro ni nabídnout.
Jednorázově teď také na určitou dobu zveřejňujeme všechny služby i se stručným popisem toho, co si pod nimi představit.
Mnohé z nich jsou na určitou dobu, aby nebyly příliš velkým závazkem a mohli se v nich střídat všichni, kteří pro ně mají charisma a ochotu. Většinu z nich také nezastává jednotlivec, ale pracuje v malém týmu.
Tito služebníci nenahrazují zodpovědnost, kterou neseme všichni farníci, ale spolu s farářem se mají snažit, abychom ve farnosti tyto úkoly dobře naplňovali.


Aktualizováno 17. července 2022
Články/Akce/art918