Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 14. dubna 2021.

Hromnice

Napsal Jiří Brtník
31. ledna 2021
Hromnice - svátek Uvedení Páně do chrámu v úterý můžete slavit i doma, zde jsou k této této bohoslužbě včetně požehnání svící texty.
Články/Akce/art914