Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 1. března 2021.

Tříkrálová sbírka

Napsala Marie Kocinová
30. prosince 2020
Milí přátelé Tříkrálové sbírky,
už 21. rokem přinášíme Boží požehnání při Tříkrálové sbírce.
Tři králové obvykle navštěvují se zapečetěnými kasičkami domácnosti, prosí o dar pro potřebné a šíří radostnou zvěst o narození Krista.
V letošním roce bohužel v Letovicích koledníci z důvodu epidemiologické situace chodit nebudou.

Podpořit Tříkrálovou sbírku a charitní práci však můžete i online:

  1. Bankovním převodem na tříkrálový účet 66008822/0800, VS 77706000 (variabilní symbol je důležitý, protože určuje, že vložené peníze přijdou Oblastní charitě Blansko)
  2. Platbou pomocí QR kódu (obrázek)

Z prostředků z Tříkrálové sbírky 2021 plánujeme:

  • Podpořit Mobilní hospic sv. Martina
  • Pomoc seniorům a zdravotně postiženým
  • Podpořit Charitní záchranou síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi
  • Obnovit vozový park Charity Blansko
  • Pomoci rodinám s dětmi v nouzi


Sledujte naše webové stránky a náš profil na facebooku, kde se vám pokusíme přenést tříkrálové požehnání online.

Velmi děkujeme za vaši přízeň
Ing. Pavel Kolmačka, ředitel Oblastní charity Blansko
Jana Rozbořilová, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro Letovice a okolí


Články/Akce/art907