Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 14. dubna 2021.

Kaple Slatinka

Napsal Jiří Brtník
17. prosince 2020
Po delší přípravě jsme dnes začali s akcí rekonstrukce naší kaple ve Slatince. 1. etapa (výměna střešní krytiny) je v podstatě hotová. Firma pana Tomana sundala starou střechu a podle ní zkonstruovala novou. To, co zbývá, je usadit ji zpět na stavbu, jakmile to počasí dovolí.
Projekt byl v roce 2020 realizován za podpory Jihomoravského kraje, Města Letovice (včetně místní části Slatinka) a vaší. Díky za vaše příspěvky a podporu!
V příštím roce budeme pokračovat 2. etapou - obnovou fasády.

Aktualizováno 28. ledna 2021
Články/Akce/art899