Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 25. října 2020.

Dětem

Napsala Marie Kocinová
26. září 2020
Drazí rodiče princezen a rytířů Božího království,
v rámci momentálních preventivních opatření jsme se prozatím rozhodli zrušit společné aktivity dětí během nedělní mše svaté ve farním kostele. Rádi bychom však dětem každou neděli nabídli krátké zamyšlení ke kartičkám, které děti během bohoslužby dostávají. Mohou je využít i ty rodiny, které se do kostela nedostanou. Tato zamyšlení i jiné inspirace naleznete na farních stránkách v záložce DĚTEM.
Články/Dětem/art863