Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 5. prosince 2020.

Rozpis lektorů farního kostela 2020

Napsal Vít Hőnig
4. července 2020
Rozpis lektorů farního kostela na 3. čtvrtletí roku 2020 naleznete v připojené tabulce.
Články/Bohoslužby/art855