Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 22. ledna 2021.

Slavnost Seslání Ducha svatého ve farnosti

Napsal Jiří Brtník
28. května 2020
Kromě nedělní slavnosti můžete prožít přípravu na ni při vigilii. Bude se slavit v klášterním kostele v 18 hodin a v prodloužené bohoslužbě (s žehnáním ohně a obnovou biřmovacích závazků) ve farním kostele ve 20:30. Také proto, že máme stále dodržovat rozestupy, je možné vigilii vzít už jako nedělní slavností bohoslužbu.
Články/Akce/art852