Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 30. března 2020.

TÝDEN modliteb A světový DEN MLÁDEŽE VE FARNOSTI!

Napsal Jiří Brtník
24. března 2020
Jako každoročně se týden před květnou neděli koná modlitební týden mládeže a za mládež, který vrcholí setkáním mládeže s jejich biskupy. Protože se letos nekoná fyzicky, rozhodli jsme se udělat si vlastní setkání.

Program bude převážně přes internet, ale abychom jenom neseděli doma u mobilu nebo počítače, dostaneme se v individuálním programu i ven.

Mladí přátelé, HLASTE SE DO SOBOTY 28. 3. 2020(!) na facebooku nebo přímo Z. Pecháčkové: zuzapechackova (at) seznam.cz,
vy STARŠÍ, podpořte je (nás) modlitbou i povzbuzením:

Pane Ježíši Kriste,
sjednoceni se všemi, kteří se tento týden modlí za mládež celého světa, Tě vroucně prosíme:
chraň mladé lidi před otroctvím hříchu a dávej jim sílu a vytrvalost ve všech životních zkouškách.
Naplňuj srdce všech mladých Tvou láskou, aby objevili cestu, na kterou je zveš, a věrně po ní šli.
Mladým věřícím dej odvahu čerpat z pokladů Tvé církve a posiluj je svým Svatým Duchem,
aby byli solí země a světlem světa,
Aktualizováno 28. března 2020
Články/Akce/art837