Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 30. března 2020.

Společná modlitba

Napsal Jiří Brtník
18. března 2020
Jak vyzval otec biskup (viz. níže), nezapomínejme se, pokud možno se každý den ve 20 hodin spojit k modlitbě růžence za ochranu před nemocí těla, duše i ducha! Proto byl také čas zvonění na kostele změněn na tuto hodinu.
Zde najdete inspirace pro modlitbu růžence s dětmi: O modlitbě růžence s dětmi/ pomůcky.
Pokud by to bylo pro vás ještě těžké, připojte se alespoň desátkem, novénou nebo jakoukoli (rodinnou) modlitbou.
Články/Akce/art835