Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 30. března 2020.

Nedělní bohoslužba doma

Napsal Jiří Brtník
14. března 2020
Bratři, sestry,
k bohoslužbě se můžete spojit v rádiu nebo v televizi – v tom případě doporučujeme se připravit, odložit všechny ostatní činnosti, připravit si malý domácí oltářík s křížem, svící a Biblí a být účastni se všemi postoji, gesty, písněmi a odpověďmi, jako kdybyste byli v kostele. –

Druhou možností je uspořádat si bohoslužbu sami. Pořad takové bohoslužby pro aktuální neděli najdete zde, inspirace pro rodiny s dětmi najdete zde (s vyhledáním textů pro aktuální neděli).
Aktualizováno 28. března 2020
Články/Akce/art833