Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 30. března 2020.

Nabídka pomoci

Napsal Jiří Brtník
12. března 2020
Vážení farníci, v případě větší potřeby fyzické i duchovní (svátostné), se nebojte ozvat osobně, telefonicky i e-mailem.
Otec Jiří je k přítomen ke slavení svátostí v kostele, ale v případě nevhodnosti tam dojít je ochoten přijít do domácnosti.
Vám, starším a nemocným,
doporučujeme, abyste se opravdu vyhýbali místům, kde je větší počet lidí. Můžeme pro vás nakoupit. Pokud byste potřebovali lék z lékárny, můžete volat např. přímo do lékárny Milosrdných bratří (tel. 516 474 947).
Vás, mladší, zveme, abyste sami zavolali svým starsim sousedům, nebo je navštívili (za dodržování bezpečné hygienické vzdálenosti), a nabídli pomoc.
Také můžeme vypomoci vám, rodičům, nemáte kde nechat hlídat své děti nebo klesáte na mysli, když vzdáváte snahu je něco naučit.
Aktualizováno 26. března 2020
Články/Akce/art832