Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 30. března 2020.

Otevřený kostel pro osobní modlitbu a slavení svátosti smíření a nemocných

Napsal Jiří Brtník
12. března 2020
Předsíň farního kostela bývá otevřená po celý den.

Celý kostel bude k osobní modlitbě a adoraci – ale také ke slavení svátosti smíření – otevřený:
v neděle od 8:15 do 8:45 a od 9:45 do 10:30,
ve všední dny od 7:00 do 8:00 a (kromě čtvrtku) od 18:30 do 19:30,
v soboty 8:00 do 8:30,
Je možné také kostel otevřít na požádání. Zachovávejte všechny předpisy o získávání nezbytných potřeb a o vycházkách. Podmínky se mohou měnit podle aktuálních nařízení vlády.
Aktualizováno 21. března 2020
Články/Akce/art831