Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 4. srpna 2020.

Rozpis lektorů farního kostela 2020

Napsal Vít Hőnig
13. ledna 2020
Rozpis lektorů farního kostela na 1. čtvrtletí roku 2020 naleznete v připojené tabulce.
Články/Bohoslužby/art826