Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 4. srpna 2020.

Úklid farního kostela v roce 2020

Napsal Vít Hőnig
13. ledna 2020
Rozpis úklidu farního kostela v roce 2020 naleznete v připojené tabulce:
Úklid kostela 2020
Články/Akce/art825