Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 4. srpna 2020.

Adventní dopis

Napsala Marie Kocinová
2. prosince 2019
„Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním;
a bude v onen den světlo velké, aleluja.“

Milí Ježíšovi přátelé,
všichni víme, že Advent znamená „příchod“: na prvním místě příchod Krále králů, jak nám to připomínají slova této písně, avšak i my mu máme jít naproti, jako to udělali pastýři nebo mudrci.
Vydejme se spolu touto cestou do Betléma. Vyjděme ze svého pohodlí a zaběhnutých cest na Cestu, kterou je sám Ježíš. Nebojme se změnit věci, které jsou pro nás známé a pohodlné.

Můžeme to udělat i aktivitou nazvanou „Adventní stopy.“ Pod ambonem ve farním kostele je maketa (betlémské) krajiny a tamtéž (v klášterním kostele vzadu na stolku) tři krabičky s úkoly. Jsou tam dvě krabičky pro děti a jedna pro nás dospělé. Úkol, který si můžeme každou neděli, pátek či jiný den vybrat, nás povede viditelnými stopami k Betlému – k Ježíši. Svým dobrem zanecháme stopu nejen na modelu, ale hlavně kolem sebe, v rodině, v práci, ve společenství a jistě také v Božím srdci. Když se nám úkol podaří splnit, můžeme symbolicky připíchnout stopu směřující do betlémské jeskyně v připravené krajině.

Spolu s vámi si přeji, aby Ježíš přišel do našich životů, do našeho společenství církve a aby mohl prozářit celý svět kolem nás.
K tomu vám žehnám.
Otec Jiří
Články/Akce/art819