Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 24. února 2020.

Misijní říjen

Napsala Marie Kocinová
16. září 2019
Svatý otec tento rok vyhlásil nejen tradiční sbírku na misie, ale mimořádně i celý měsíc říjen jako misijní. Zdůrazňuje, že poslání hlásat evangelium je z podstaty křtu úlohou každého křesťana.

Naše farnost by letos připojila k podpoře Papežského misijního díla nejen sbírkou na misie v kostele, ale i prostřednictvím Misijního koláče.Výtěžek byl mimořádný. Pán odplať vám všem, kteří jste jakkoli přispěli!

Více o všech akcích a aspektech na webu missio.cz a v listu otce biskupa Vojtěcha.

Tento rok vyvrcholí v naší farnosti MODLITEBNÍM VEČEREM za naše misijní poslání ve středu 30. října společným růžencem, mší svatou a adorací, prokládanou společným rozjímáním a modlitbou.
Aktualizováno 28. října 2019
Články/Akce/art809