Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 14. října 2019.

Misijní říjen

Napsala Marie Kocinová
16. září 2019
Svatý otec tento rok vyhlašuje nejen tradiční sbírku na misie, ale mimořádně i celý měsíc říjen jako misijní. Zdůrazňuje, že poslání hlásat evangelium je z podstaty křtu úlohou každého křesťana.
Naše farnost by se letos chtěla přidat k podpoře Papežského misijního díla nejen sbírkou na misie v kostele, ale i zapojením se prostřednictvím Misijního koláče.
Více o všech akcích a aspektech na webu missio.cz a v listu otce biskupa Vojtěcha.
Aktualizováno 9. října 2019
Články/Akce/art809