Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 19. července 2024.

Pastorační rada

Napsal Jiří Brtník
11. června 2024
Milí, po kliknutí na tento odkaz se vám otevře zápis z poslední – květnové – pastorační rady. Při své práci, modlitbě a rozlišování jako důležité věci vidíme nejvíce:
– Potřebu stále více růst v naslouchání;
– vděčnost za diecézní ministrantskou pouť a farní víkend, zaměřený na rodiny s dětmi;
– přípravu nového informačního systému farnosti včetně webových stránek;
– přípravu farního dne 23. června.

Články/Zamyšlení/art1129